llegueix aqui el reglament

 de la cursa de reis 2021

declaració responsable de salut respecte a la Covid-19

PLANOL SORTIDA.jpg
PLANOL ARRIBADA.jpg