llegueix aqui el reglament
de la curses de trail 2022

declaració responsable de salut respecte a la Covid-19

PLANOL SORTIDA.jpg
PLANOL ARRIBADA.jpg